Vi har alle brug for Jesus.

Vi er blevet adskilt fra Gud

Vi blev skabt til at være sammen med Gud, men blev adskilt fra ham på grund af noget, vi selv gjorde. Det skete, da vi valgte ikke at adlyde Gud i Paradis og spise af kundskabens træ. Dermed gav vi Guds fjende – Satan – indflydelse på jorden, og det er derfor, at vi lever i den uperfekte verden, vi har.

Hvad sker der, når vi dør?

Når vi dør en dag møder vi Gud igen og der sammenligner han os ikke med andre, men med Hans egen standard. Vi har syndet imod vores skaber og løjet overtog Ham, som gav os liv. Når vi står foran Gud en dag vil vi forstå, at Han er god, og vi er ikke. Vi har brug for en løsning, hvis vi vil ind i Himlen. For Gud er retfærdig.

Den gode nyhed

Men der er en god nyhed. Gud elskede os så meget, at han gav sin eneste søn, Jesus, der lod sige føde gennem en jomfru, som levede et syndfrit liv, gik omkring og helbredte andre, og alligevel blev straffet.

Da Jesus blev korsfæstet for 2.000 år siden skete der det, at vores synder blev betalt. Jesus er den betaling Gud sendte for, at vi kan gå fri fra vores synder. Men fordi Jess ikke havde syndet, genopstod han fra de døde.

Med Jesus’ blod på korset kan Gud derfor se på os på dommens dag og sige “frikendt”, fordi hans søn har taget straffen, som vi skulle have haft. Det gjorde Gud fordi han elsker os. Han elsker os så meget, at han blev til menneske og døde for os.

Hvad skal jeg så gøre?

Den eneste betingelse for at du kan blive frelst af Gud er, at du tror på den person, som han sendte til at tage den straf, du fortjener. Den person er Jesus.

Derfor har vi allesammen brug for Jesus, og derfor er Jesus den eneste vej til Gud. Der er ingen anden, der kan frelse os, eller betale vores bøde. Du kan tro på andre guder, men de kan ikke frelse dig på dommens dag.

Kan Gud tilgive alle mine synder?

Ja, Gud tilgiver alle dine synder. Uanset hvad du har gjort, så er Jesus’ betaling nok for at frikende dig. Gud elsker dig på trods af dét, du har gjort, og det er derfor, at han gav sin søn. Det betyder ikke noget, hvad du har gjort, sålænge du er villig til at vende dig fra din synd og imod Gud i stedet for.

Gud ønsker at genoprette sit forhold til dig, og rense dig for synd.

Hvorfor er Jesus den eneste vej i Himlen?

Jesus er den eneste, der har levet et perfekt og syndfrit liv som menneske, og alligevel lod sig dø som et offer. Han genopstod fordi han havde levet dette syndfrie liv. Det har ingenanden kunnet gøre, og derfor er det kun ved troen på Jesus, at man kan blive frelst, og selv genopstå til et evigt liv i Himlen.

Jesus siger det på denne måde:

Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen undtagen gennem mig.

Hvad skal du så helt konkret gøre for at blive frelst? Du skal tro på Jesus ved at:

Har du spørgsmål? Hvis du vil vide mere om Jesus, så vær glad: Han er den eneste vej til Himlen, og han kan frelse dig fra synd og sætte dig fri. Sådan gør du